banner_jubileum_klein

    Op donderdag 20 februari was de Algemene Leden Vergadering van 't Pluumke'67.
    Naast de agenda punten die hier niet inhoudelijk worden besproken, maken we
    natuurlijk een uitzondering voor de punten 'Bestuursverkiezing' en 'Jubilarissen'.
    


Om 20:00 uur begon het carillon te spelen.......de straat is leeg en bijna iedereen is binnen, tijd om te beginnen.

Bestuursverkiezing:

a. Aftredend en herkiesbaar is Olaf Rikkers voor de functie van secretaris;

b. Aftredend en herkiesbaar is Lydia Berenschot voor de functie van penningmeester;

c. Aftredend en herkiesbaar is Frank Teekman voor de functie van bestuurslid JC;

d. Aftredend en niet herkiesbaar is Judith Prinsen voor de functie van bestuurslid TC.


Olaf, Lydia en Frank worden allen onder luid applause herkozen voor de volgende termijn van 2 jaar.
Van Judith wordt afscheid genomen, na 3 jaar voorzitterschap van de TC.

Daarvoor kreeg Judith een bloemetje en van haar TC leden niet één..niet twee.....maar 3 zakken 'lekkers'.Nadat Judith plaatsnam onder de 'gewone' leden, stelde het bestuur Vera Prinsen voor als kandidaat als Voorzitter van de TC. 
Met luid applause door de aanwezigen ter goedkeuring, trad hiermee Vera toe tot het bestuur van 't Pluumke'67.Het volgende punt op de agenda was puntje 10, Jubilarissen.
Daar hadden we er dit jaar maar liefst twee van...met samen een lidmaatschapsduur van 90 jaar.

Als eerste was het de beurt aan Eric Stemerdink, lid geworden op 1 augustus 1980 dus al 40 jaar lid.
Eric heeft in ver verleden jeugdteams begeleid en speelt zelf graag wedstrijden, afgelopen seizoen competitie in Team 4 en daarvoor recreantencompetitie
Even werd nog aangehaald een herinnering uit het verleden: namelijk eieren bakken na laat terug komen van competitiewedstrijd bij Helma thuis omdat broodje Tom dicht was in Groenlo, tot ongenoegen van Eric
Onder gelach van de aanwezigen kon Eric het verhaal bevestigen.
Ook heeft Eric jaren lang de sponsoring verzorgd.Uit handen van de voorzitter, Ronnie Steijlen, kreeg Eric ook een bloemetje en een aandenken namens het bestuur.


Daarna was het de beurt aan Hans Brockötterlid geworden op 5 mei 1970 dus 50 jaar lid.
Hans is helaas zelf niet meer spelend maar heeft vele jaren in team 1 gespeeld met o.a. Bert Wiggers en Jolanda Klapwijk waarbij soms helemaal naar Groningen gereden moest worden.
Hij heeft zelf veel toernooien gespeeld, zoals in Duitsland en werd daar tijdens een toernooi door tegenstander in het duits aangesproken en ook duits terug pratend blijken allebei gewoon Nederlander te zijn.
Hans bezoekt tegenwoordig ook veel toernooien in het buitenland.
Hans was altijd fanatiek in het veld en als er iets mis gaat kwamen kreten zoals met dubbelspel: pak dat net! trek bij, trek bij!
Wanneer het iets minder ging hoorde je 'Scheisse!!!!', en wanneer het echt serieus mis was: 'Godfried Bomans'.
De herinnering van de stank in de kleedkamer na langdurig douchen en instrijken met sixtus, was bij sommige aanwezigen ook een herinnering die is bijgebleven..Hans Brockötter krijgt een bos bloemen en een aandenken aan zijn 50 jarig lidmaatschap, uit handen van de voorzitter.Nieuwsgierig naar wat er in de cadeau verpakkingen zit beginnen beide heren aan de klus van het openmaken...en dan...Voor Eric een mooie fotocollage met typerend Eric in de korte broek, iets wat niet vaak voorkwam op de baan. Ook zijn assistentie tijdens de BBQ's achter de plaat zijn hierop terug te vinden.De verpakking door Hans was verwijderd, nu nog een kwestie van het doosje openmaken...Een mooie glasstandaard met een laserinscriptie ter gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap.Hans Brockötter & Eric Stemerdink.Traditie getrouw was daar die avond ook de aanpassing in de Bestuursapp...