banner_jubileum_klein

Dit Outdoor-badmintonnet is in het 'bezit' van 't Pluumke'67 en stond al opgesteld op het Hickory veld bij de outdoor jeugdtraining.
Deze zal spoedig aangevuld worden met de speciale belijning voor het Airbadmintonnen..
Binnenkort hier meer informatie over Airbadminton bij 't Pluumke'67...⏳

Hieronder kort de uitleg van Airbadminton.


Steun onze club 't Pluumke'67 gratis!!!


Dit is een superleuke en simpele manier om onze club te sponsoren en er
zelf ook voordeel uit te halen.
Doe voortaan je internetaankopen zoals je gewent bent, maar dan met één klik extra via www.onzeclubwinkel.nl 
en je sponsort met iedere internetaankoop automatisch en ongemekt onze club.
En bovendien ontvang je zelf ook een leuk bedrag terug!!!!!

Er komt niks bovenop het aankoopbedrag en het verplicht je tot niks.

Bekende webshops die meedoen zijn onder andere Bol.com, Coolblue, Booking.com, Wehkamp en Media Markt.Voorbeeld:

Omschrijving


Besteding

Commissie

 

Voor je club

Autoverzekering 

€ 390,00

€ 50,00

12%

€ 33,33

Zorgverzekering

€ 1500,00

€ 51,00

4%

€ 34,-

Reisverzekering

€ 45,00

€ 15,00

33%

€ 10,-

Mobiele telefoon

€ 175,00

€ 20,00

12%

€ 13,33

Energie

€ 1000,00

€ 40,00

4%

€ 26,67

Vakantie

€ 750,00

€ 70,00

9%

€ 46,67

Mode

€ 400,00

€ 30,00

8%

€ 20,-

Elektronica/Computer 

€ 250,00

€ 20,00

8%

€ 13,33

Muziek/DVD/Games

€ 150,00

€ 12,00

8%

€ 8,-

Cadeau's & gadgets

€ 150,00

€ 12,50

8%

€ 8,33

Persoonlijke verzorging

€ 200,00

€ 15,00

8%

€ 10,-

 

Totaal

€ 335,50

7%

€ 223,67Meld je aan op www.onzeclubwinkel.nl en begin direct met sparen.
De club die je sponsort heet bij het inloggen: BC 't Pluumke'67.Gebruik je Google Chrome?
Dan hoef je zelf maar éénmalig de extensie te installeren in je browser en éénmalig in te loggen.
Deze link vind je vanzelf wanneer je je aanmeld op de pagina van OnzeClubwinkel.
Nadat je je hebt aangemeld, en onze club hebt aangeklikt als sponsor natuurlijk, en de extensie hebt aangeklikt verschijnt deze rechtsboven in je browser. 
Tevens verschijnt na het inloggen keurig je overzicht......


Meld je dus aan op www.onzeclubwinkel.nl en begin direct met sparen!!!!!!

Alvast bedankt voor je steun!

Bestuur 't Pluumke'67

Bij 't Pluumke'67 hebben we natuurlijk onze eigen clubkledinglijn.
Voor de competitiespelers is het witte wedstrijdtenue +donker blauwe broek/rok verplicht, en deze dient zelf aangeschaft en bekostigd te worden.

Het Wedstrijdvest +lange broek is te verkrijgen op huurbasis van 10:00 euro per jaar bij 't Pluumke'67.
(voor contact:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


Tijdens competitiewedstrijden en toernooien wil ’t Pluumke’67 uniformiteit uitstralen voor wat betreft het wedstrijdtenue.

Dit is besloten tijdens een algemene ledenvergadering en hier dient iedereen zich dan ook aan te houden.

Ook vanuit Badminton Nederland is het verplicht dat spelers van een team, tijdens de gehele wedstrijd, uniforme wedstrijdkleding dragen.

Op het wedstrijdtenue mag geen eigen naam worden afgedrukt. 

Geen badminton seizoen 2020/2021

Jeugd maandag                                         Jeugd zaterdag (de Vlier)

19 oktober                                                   29 augustus

21, 28 december                                         24 oktober

15 februari                                                  26 december

5, 26 april                                                    2 januari

3, 24 mei                                                     20 februari

28 juni                                                         3 april

                                                                    1, 8 en 22 mei

(laatste training: 21 juni 2021)                   (laatste training: 26 juni 2021)
Recreanten maandag                               50+ woensdag (de Vlier)

19 oktober                                                   17 maart
     
28 december                                                30 juni

5 april                                                          laatste middag: 23 juni 2021

24 mei

28 juni                                                       Senioren/competitie woensdag

                                                                   21 oktober

                                                                   30 juni

(laatste avond: 21 juni 2021)                     (laatste avond: 23 juni 2021)

 

 

 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

-De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

-De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

-De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

-Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

-De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

-De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

-De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

-De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

-De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

-De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

-In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.