banner_jubileum_kleinVertrouwenspersonen aangesteld 
Evelien Schurink en Frank Peeters zijn aangesteld als vertrouwenspersonen voor Winterswijkse verenigingen en stichtingen. De Winterswijkse Uitdaging heeft, meer dan een half jaar geleden, ver voor de vloedgolf aan meldingen van grensoverschrijdend gedrag, het initiatief genomen voor de inzet van een vertrouwenspersoon. Frank en Evelien, beiden jurist, nemen deze taak op zich. Wethouder Elvira Schepers is blij met dit initiatief. “De actualiteit leert ons helaas dat het belangrijk en ook nodig is dit goed ingeregeld te hebben. (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een gezond verenigingsleven”. Verenigingen en stichtingen die geen vertrouwenspersoon hebben kunnen zich melden bij de Winterswijkse Uitdaging. Bij een melding over grensoverschrijdend gedrag kan men kiezen of men een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon wil spreken. Iemand die een van de vertrouwenspersonen wil spreken kan bellen met telefoonnummer 0543 200 024. Of door het contactformulier op de website in te vullen: https://winterswijkseuitdaging.nl/meldpunt-vertrouwenspersoon